BUDIMPEŠTA – ZOLOŠKI VRT I CIRKUS 07.09.2019.

| | 0 Comments

PROGRAM PUTOVANJA:


Polazak u ranim jutarnjim časovima 07.09.2019.godine. Dolazak u Budimpeštu u prepodnevnim satima, gde se pruža mogućnost panoramskog razgledanja grada autobusom. Nakon toga put nas vodi do zološkog vrta. U višečasovnom slobodnom vremenu pažljivo posmatramo egzotične životinje koje se nalaze na veoma velikoj teritoriji. Posle dugačke šetnje polazimo ka cirkusu i zauzimamo naša mesta na tribinama gledajući zabavnu predstavu. Ovo putovanje je garantovan doživljaj kako deci tako i odraslima. Polazak za Srbiju oko 21 časa.


CENA ARANŽMANA ZA ODRASLE:    4.900   din po osobi

CENA ARANŽMANA ZA DECU: 3.900 din po osobi


Cena aranžmana uključuje:

Prevoz visokopodnim komfortnim turističkim autobusom ( klima, audio i video oprema)

Razgledanje u pratnji vodiča

Ulaznice iz programa (zološki vrt, cirkus)

Troškove organizacije i realizacije putovanja

 

Aranžman ne uključuje:

Međunarodno putno osiguranje

Individualne troškove

 

Način plaćanja: 2000 dinara prilikom rezervacije. Ostatak od najkasnije 10 dana pre putovanja. U slučaju otkazanog putovanja nismo u mogućnosti da vratimo akontaciju (osim u slučaju da se ne prijavi dovoljan broj putnika) – obavezna je zamena lica kojeg putuje. Polasci su iz  Ade, Sente, Čoke, N.Kneževca, Kanjiže, Horgoša

Minimum za realizaciju putovanja po polasku: autobus-35 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…) Organizator putovanja zadrzava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA „SEVERTRAVEL” SENTA OTP licenca br 11/2014 od 04.02.2014.g.

PRIJAVITI SE DO 25.08.2019.! 064/8659618 / FACEBOOK