PLITVIČKA JEZERA 2020.

| | 0 Comments

PROOGRAM PUTOVANJA (16-17.05.2020. / 30-31.05.2020.)


1.dan petak: Polazak u 23.00h iz Sente. Putuje se na relaciji Senta, Bačka Topola do graničnog prelaza Bogojevo – Erdut (Hrvatska) sa usputnim pauzama po potrebi grupe.

2.dan subota: Dolazak na Plitvička jezera u jutarnjim satima, obilazak parka sa korišćenjem elektro broda na jezeru Kozjak i panoramskog voza. U kasnim popodnevnim satima izlazak iz NP i odlazak u smeštaj. Noćenje.

3.dan nedelja: Nakon doručka napuštanje smeštaja i odlazak u NP Plitvička jezera – obilazak parka sa korišćenjem elektro broda na jezeru Kozjak i panoramskog voza. U večernjim satima polazak za Srbiju sa usputnom posetom tržnog centra Arena u Zagrebu, slobodno vreme. Nastavak putovanja sa pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti. Dolazak u polazno mesto u ponoćnim satima.


Cena putovanja po osobi:  90 EUR/PO OSOBI


 Cena putovanja obuhvata :

– Prevoz autobusom turističke klase

– Smeštaj u TC „Marko“ na bazi 1 noćenja sa doručkom u 1/2 i 1/2 + 1 sobama sa TWC, http://www.tc- marko.com

– Licenciranog vodiča

– Putno-zdravstveno osiguranje

– Troškove organizacije i realizacije putovanja

Cena putovanja ne obuhvata:

-individualne troškove koji nisu predviđeni programom

-ulaznice za NP Plitvička jezera za dva dana (~~30 eur za odrasle, ~~15 eur za decu)

Način plaćanja: 30% prilikom reyervacije, a ostatak od najkasnije 10 dana pre putovanja. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Komercijalne Banke na dan uplate.  U slučaju otkazanog putovanja nismo u mogućnosti da vratimo akontaciju  (osim u slučaju da se ne prijavi dovoljan broj putnika) – obavezna je zamena lica kojeg putuje. Polasci su iz  Sente, Ade, Mola, B.P.Sela, Bečeja, Bačke Topole

Minimum za realizaciju putovanja po polasku: autobus-35 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…) Organizator putovanja zadrzava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA „SEVERTRAVEL” SENTA OTP licenca br 11/2014 od 04.02.2014.g.

PRIJAVITI SE NA TELEFON 064/8659618 / FACEBOOK