SARAJEVO – MOSTAR 2020.

| | 0 Comments

SARAJEVO-MOSTAR 20-21.06.2020.

Program:

1.DAN (19. jun petak): Polazak iz Sente u večernjim časovima. Noćna vožnja preko Srbije, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine do Mostara sa kraćim usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

2.DAN (20. jun subota) Dolazak u Mostar u jutarnjim satima. Po dolasku obilazak kulturno-istorijskih spomenika grada sa vodičem: Stari most sa kamenim lukom-obnovljenim iz 1566, Karađoz begova džamija, Roznamendžijina džamija… slobodno vreme. Polazak za Sarajevo. Odlazak do smeštaja. Slobodno vreme. Noćenje.

3.DAN (21. jun nedelja): Nakon doručka obilazak znamenitosti Sarajeva sa lokalnim vodičem: Baščaršije, Principovog mosta… panoramsko razgledanje ostalog dela grada. Slobodno vreme. Nakon Sarajeva obilazak vodopada „Kravica”. Polazak za Srbiju u večernjim satima. Dolazak u polazno mesto u ponoćnim satima Kraj aranžmana.


Cena aranžmana: 85 EUR PO OSOBI


Cena obuhvata:

1 noćenja sa doručkom u hotelu „Hajat***” u centru Sarajeva

Prevoz visokopodnim komfortnim autobusom

Vodič

Lokalni vodič

Međunarodno putno osiguranje

Troškovi organizacije

Cena ne obuhvata:

Individualne troškove

Vodopad Kravica. Cena fakultativnog izleta 5 eura

 

Način plaćanja: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 5 dana pre putovanja. Cene su iskazane u evrima, a obračun uplata vrši se u dinarima prema srednjem kursu Komercijalne banke na dan uplate. U slučaju otkazanog putovanja nismo u mogućnosti da vratimo akontaciju (osim u slučaju da se ne prijavi dovoljan broj putnika) – obavezna je zamena lica kojeg putuje. Polasci su iz Sente – Ade – Mola – Bečeja

Minimum za realizaciju putovanja po polasku: autobus-35 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…) Organizator putovanja zadrzava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA „SEVERTRAVEL” SENTA OTP licenca br 11/2014 od 04.02.2014.g.

PRIJAVITI SE DO 31.03.2020.! 064/8659618 / FACEBOOK