D.O.O. SEVERTRANS SENTA vrši sledeće usluge:

– tokom čitave godine prevozi putnike na opštinskim, prigradskim i međumesnim linijama
– obavlja prevoz učenika tokom čitave školske godine
– vrši vanlinijski prevoz učenika na đačkim ekskurzijama
– iznajmljuje autobuse turističkim agencijama, sportskim, kulturnim i umetničkim društvima kao i fizičkim licima

im_severtranssenta_1435735318

PODACI O FIRMI

naziv: D.O.O. SEVERTRANS SENTA
adresa: Grofa Lajoša Baćanjija br. 2
mesto: Senta 24400
PIB: 101101029
MB: 08159238
ŽR: 205-108838-76 Komercijalna banka
Tel./fax: 024/812-044
e-mail: severtrans.as@gmail.com