TEMIŠVAR 14.09.2019.

| | 0 Comments

PROGRAM PUTOVANJA:


Polazak u ranim jutarnjim časovima 14.09.2019.godine. Po dolasku u jutarnjim satima upoznajemo Temišvar uz pratnju vodiča. Posećujemo Rimokatoličku crkvu, Srpsku sabornu crkvu, Vikarijat srpske pravoslavne crkve, Bastion i Palatu Hunjadija. Nakon slobodnog vremena provedenog u gradu postoji mogućnost do odlaska u šoping u Iulius Mall. Polazak za Srbiju u kasnim popodnevnim časovima.


CENA ARANŽMANA PO OSOBI:    1.200   din po osobi

 


Cena aranžmana uključuje:

Prevoz visokopodnim komfortnim turističkim autobusom ( klima, audio i video oprema)

Razgledanje u pratnji vodiča

Troškove organizacije i realizacije putovanja

 

Aranžman ne uključuje:

Međunarodno putno osiguranje

Individualne troškove

Način plaćanja: celokupan iznos ili u ratama prilikom rezervacije. Ostatak od najkasnije 10 dana pre putovanja. U slučaju otkazanog putovanja nismo u mogućnosti da vratimo akontaciju  (osim u slučaju da se ne prijavi dovoljan broj putnika) – obavezna je zamena lica kojeg putuje. Polasci su iz  Ade, Sente, Čoke, N.Kneževca, Kanjiže, Mokrina, Kikinde

Minimum za realizaciju putovanja po polasku: autobus-35 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…) Organizator putovanja zadrzava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA „SEVERTRAVEL” SENTA OTP licenca br 11/2014 od 04.02.2014.g.

PRIJAVITI SE DO 10.09.2019.! 064/8659618 / FACEBOOK